NeverStop 活動相片(原始檔)索取

 請留下您欲索取的相片檔名以及eMail,我們將按順序寄送。
 由於信件容量之限制,每封信件最多僅能附加四張照片原始檔案,請選手配合。
 

姓名 :  
Email :  
活動名稱 :  
相片檔名 :  DSC_ .jpg
 DSC_ .jpg
 DSC_ .jpg
 DSC_ .jpg